Evde Kan Tahlili

Kan örneklerinin evde alınması ve laboratuvar sonuçları için gönderilmesi işlemidir.

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde Kan Tahlili Hizmeti

Evde kan alma hizmeti, özellikle yatalak veya taşınması zor durumda olan hastalar için büyük bir kolaylık ve konfor sağlar. Bu hizmet, hasta ve hekim arasında köprü kurarak, gerekli kan örneklerini alır ve laboratuvar sonuçlarını hızlı bir şekilde ulaştırır. 

Büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığı gibi zorluklara rağmen, evden kan alma hizmeti sunan Medilife Ankara Sağlık Kabini hastaların önemli bir ihtiyacını karşılayarak sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırır. Hızlı ve güvenilir bir şekilde alınan kan örnekleri, doğru teşhis ve tedaviye ulaşmada kritik bir rol oynar. Bu nedenle evde kan alma hizmeti, sağlık sektörünün önemli bir parçasıdır ve hastalar için büyük bir rahatlık sağlar.

Kan Tahlili (Test) Kategorizasyonu

Hematoloji Tahlilleri:

Genellikle anemi ve lösemi teşhisinde kullanılan bu kan testleri arasında tam kan sayımı (hemogram), koagülasyon, sedimantasyon testleri bulunmaktadır. Bu testler, kanda bulunan hücre sayısı ve oranını belirleyerek hematolojik durumu değerlendirir.

Biyokimya Tahlilleri:

Adet düzensizlikleri ve tiroid hastalıklarının teşhisi için rutin olarak yapılan bu testler arasında kolesterol, SGOT, karaciğer, SGPT, LDH, kan şekeri ve hormon tahlilleri yer almaktadır.

Seroloji Tahlilleri:

HIV, Hepatit C ve Hepatit B gibi virüs kaynaklı hastalıkları tespit etmek amacıyla kullanılan bu testler, çeşitli kan tahlillerini içermektedir.

Kan Testi Çeşitleri

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Tam kan sayımı, kanda bulunan hücre sayısını ve oranını belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Hemogram testi, kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, beyaz kan hücreleri, trombosit sayısı, hematokrit ve kırmızı kan hücrelerinin indekslerini değerlendirir. Bu sık yapılan test, genel sağlık durumunu belirlemenin yanı sıra hastalık teşhisine de yardımcı olur.

Hemoglobin A1C

Bu kan testi, tip-1, tip-2 diyabet ve gebelik diyabetini belirlemek için önemlidir. Ayrıca orta yaşlı bireylerin belirli aralıklarla kan şekerini kontrol etmeleri önerilir, böylece potansiyel hastalıkların önlenmesine yardımcı olunabilir. A1C (HbA1c) testi, kişinin son 3 ay içindeki ortalama kan şekerini ölçer. Ayrıca, bu test, kalp hastalığı riskini öngörmede de kullanılır.

Fibrinojen Testi

Fibrinojen seviyeleri, kan pıhtılaşmasına etki eder. Artan fibrinojen seviyeleri, kalp hastalığı ve inme riskini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sigara kullanımını azaltmak, fibrinojen seviyelerini düşürmede etkili olabilir.

Lipid Profili

Bu kan testi, kanda bulunan kolesterol ve trigliseritleri ölçer. Kalp hastalığı riski yüksek olan bireyler için önemli bir testtir. Lipid Profili testi, toplam kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein (iyi kolesterol), düşük yoğunluklu lipoprotein (kötü kolesterol), trigliseritler ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein gibi parametreleri içerir.

DHEA Testi

DHEA, adrenal bezde sentezlenen ve yaşlanmayı geciktiren bir hormondur. DHEA seviyeleri yaşla birlikte azalır. Düşük DHEA seviyeleri, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Metabolik Panel

Bu test, vücudun moleküler düzeyde işleyişini değerlendirir ve metabolik dengesizlikleri belirler. Böbrek, karaciğer, protein metabolizması, kandaki pH dengesi, elektrolitlerin düzeyini ölçerek vücut fonksiyonlarını değerlendirir.

Homosistein Testi

Metionin metabolizması sırasında oluşan homosistein, yüksek düzeylerde kalp krizi, kemik kırığı ve kognitif işlev bozukluğu riski taşır. Bu test, B12 vitamini, B6 vitamini, folik asit ve trimetilglisin kullanımıyla optimize edilebilir.

Tiroid Fonksiyon Testleri / Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH)

TSH, tiroiddeki hormon salgılanmasını kontrol eder. Bu test, tiroid aktivitesini değerlendirmek için kullanılır ve hipotiroidizm veya hipertiroidizm teşhisine yardımcı olabilir.

Cinsel Bulaşıcı Hastalıklar İçin Kan Testi

Bu test, sifiliz, hepatit B ve C, klamidya, bel soğukluğu, herpes ve AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları taramak için kullanılır.

C-Reaktif Protein Testi

C-Reaktif protein, vücutta iltihaplanma belirten bir gösterge olarak kullanılır. Yüksek C-Reaktif protein seviyeleri, kardiyak riski artırabilir.

Enzim Marker Testi

Bu test, yetişkinlerde önemli bir kan testidir ve vücuttaki enzim seviyelerini kontrol eder. Bu, vücudun işleyişine dair önemli bilgiler sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Evde kan alma hizmeti, hastaların evlerinde bulundukları yerde kan örneklerinin alınmasını ve bu örneklerin laboratuvar analizleri için gönderilmesini içeren bir sağlık hizmetidir.

Evde kan alma hizmeti, yatalak hastalar, taşınması zor olanlar, yaşlılar, çalışma saatleri nedeniyle laboratuvara gidemeyenler ve hastalığın ciddiyeti nedeniyle evden çıkamayanlar gibi farklı durumlarda ihtiyaç duyan herkes için uygundur.

Evde kan alma hizmeti sunan eğitimli sağlık personeli, hastanın evine gelir, kan örneği alır ve bu örneği laboratuvara ileterek analizlerin yapılmasını sağlar.

Kan alındıktan sonra sonuçlar laboratuvarın çalışma süresine bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle birkaç gün içinde elde edilir.

Evde kan alma hizmeti sunan sağlık personeli, gerekli hijyen ve sterilizasyon önlemlerini alarak işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirir.

Evde kan alma hizmetinin maliyeti, sağlık kuruluşuna ve yapılacak testlere göre değişebilir. Genellikle hizmet ücreti ve test maliyeti ayrı ayrı düşünülmelidir.

Evde kan alma hizmetine ihtiyaç, teşhis veya tedavi süreci için gereken kan testlerinin yapılması gerektiğinde ortaya çıkabilir. Bu testler, birçok farklı sağlık sorununu teşhis etmek veya takip etmek için kullanılabilir.

Evde kan alma hizmetini talep etmek için Ankara Sağlık Kabini iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz. Hastalığınıza uygun testler ve randevu için bilgi almak için hemşiremiz ile iletişime geçebilirsiniz.